Áo Polo Nam

Bảng size

 • Kích Thước
 • Số Kích Cỡ
 • Vòng Ngực
 • Vòng Ngực
 • Vòng Eo
 • Vòng Eo
 • XXS
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • 2XL
 • 3XL
 • 4XL
 • 5XL
 • 6XL
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 82-84
 • 85-87
 • 88-93
 • 94-101
 • 102-109
 • 110-117
 • 118-125
 • 126-129
 • 130-134
 • 135-139
 • 140-144
 • 32,2-33,1
 • 33,4-34,2
 • 34,6-36,6
 • 37-39,7
 • 40,1-42,9
 • 43,3-46
 • 46,4-49,2
 • 49,6-50,7
 • 51,2-52,7
 • 53,1-54,7
 • 55,1
 • 70-72
 • 73-75
 • 76-81
 • 82-89
 • 90-97
 • 98-106
 • 107-116
 • 117-121
 • 122-126
 • 127-131
 • 132-136
 • 27,5-28,3
 • 28,7-29,5
 • 29,9-31,8
 • 32,2-35
 • 40,1-42,9
 • 38,5-41,7
 • 42,1-45,6
 • 46-47,6
 • 48-49,6
 • 50-51,6
 • 51-53,5

Đo lường ra sao ?

A. Vòng Ngực
B. Vòng Eo

Áo Sơ Mi Nam

Bảng size

 • Kích Thước
 • Số Kích Cỡ
 • Cổ
 • Cổ
 • Vòng Ngực
 • Vòng Ngực
 • Vòng Eo
 • Vòng Eo
 • XXS
 • XS
 • S
 • S
 • M
 • M
 • L
 • L
 • XL
 • XL
 • 2XL
 • 2XL
 • 3XL
 • 4XL
 • 5XL
 • 6XL
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 36,7
 • 37,5
 • 38,2
 • 39
 • 39,7
 • 40,5
 • 41,2
 • 42
 • 42,7
 • 43,7
 • 44,7
 • 45,7
 • 46,7
 • 47,7
 • 48,7
 • 49,7
 • 14,4
 • 14,8
 • 15
 • 15,4
 • 15,6
 • 15,9
 • 16,2
 • 16,5
 • 16,8
 • 17,2
 • 17,5
 • 18
 • 18,3
 • 18,8
 • 19,1
 • 19,6
 • 82-84
 • 85-87
 • 88-90
 • 91-93
 • 94-97
 • 98-101
 • 102-105
 • 106-109
 • 110-113
 • 114-117
 • 118-121
 • 122-125
 • 126-129
 • 130-134
 • 135-139
 • 140-144
 • 32,2-33,1
 • 33,4-34,2
 • 34,6-35,4
 • 35,8-36,6
 • 37-38,1
 • 38,5-39,7
 • 40,1-41,3
 • 41,7-42,9
 • 43,3-44,5
 • 44,8-46
 • 46,4-47,6
 • 48-49,2
 • 49,6-50,7
 • 51,2-52,7
 • 53,1-54,7
 • 55,1
 • 70-72
 • 73-75
 • 76-78
 • 79-81
 • 82-85
 • 86-89
 • 90-93
 • 94-97
 • 98-101
 • 102-106
 • 107-111
 • 112-116
 • 117-121
 • 122-126
 • 127-131
 • 132-136
 • 27,5-28,3
 • 28,7-29,5
 • 29,9-30,7
 • 31,1-31,8
 • 32,2-33,5
 • 33,8-35
 • 35,4-36,6
 • 37-38,1
 • 38,5-39,8
 • 40,1-41,7
 • 42,1-43,7
 • 44-45,6
 • 46-47,6
 • 48-49,6
 • 50-51,6
 • 51-53,5

Đo lường ra sao ?

A. Cổ
B. Vòng Ngực
C. Vòng Eo

Giày Nam

Bảng size

 • Kích Thước Theo UK
 • Số Kích Cỡ
 • Kích thước theo US
 • Chiều Dài Bàn Chân
 • Chiều Dài Bàn Chân
 • Lưu ý
 • 6
 • 6,5
 • 7
 • 7,5
 • 8
 • 8,5
 • 9
 • 9,5
 • 10
 • 10,5
 • 11
 • 11,5
 • 12
 • 13
 • 14
 • 39,5
 • 40
 • 40,5
 • 41
 • 42
 • 42,5
 • 43
 • 44
 • 44,5
 • 45
 • 46
 • 46,5
 • 47
 • 48
 • 49
 • 7
 • 7,5
 • 8
 • 8,5
 • 9
 • 9,5
 • 10
 • 10,5
 • 11
 • 11,5
 • 12
 • 12,5
 • 13
 • 14
 • 15
 • 246
 • 250
 • 254
 • 258
 • 262
 • 267
 • 271
 • 275
 • 279
 • 284
 • 288
 • 292
 • 296
 • 305
 • 313
 • 9,7
 • 9,8
 • 10
 • 10,2
 • 10,3
 • 10,5
 • 10,7
 • 10,8
 • 11
 • 11,2
 • 11,3
 • 11,5
 • 11,7
 • 12
 • 12,3
 • Khách hàng có bàn chân rộng nên cân nhắc tăng từ nửa đến 1 size.

Đo lường ra sao ?

A. Chiều Dài Bàn Chân

Áo Polo Nữ

Bảng size

 • Kích Thước
 • Số Kích Cỡ
 • Vòng Ngực
 • Vòng Ngực
 • Vòng Eo
 • Vòng Eo
 • Vòng Mông
 • Vòng Mông
 • Chiều Dài Cánh Tay
 • Chiều Dài Cánh Tay
 • XS
 • S
 • M
 • L
 • XL
 • 32
 • 34
 • 36
 • 38
 • 40
 • 42
 • 44
 • 46
 • 48
 • 76-79
 • 80-83
 • 84-87
 • 88-91
 • 92-95
 • 96-99
 • 100-103
 • 105-108
 • 110-113
 • 29.9-31.1
 • 31.5-32.7
 • 33.1-34.3
 • 34.6-35.8
 • 36.2-37.4
 • 37.8-39
 • 39.4-40.6
 • 41.3-42.5
 • 43.3-44.5
 • 58-61
 • 62-65
 • 66-69
 • 70-73
 • 74-77
 • 78-81
 • 82-85
 • 87-90
 • 92-95
 • 22.8-24
 • 24.4-25.6
 • 26-27.2
 • 27.6-28.7
 • 29.1-30.3
 • 30.7-31.9
 • 32.3-33.5
 • 34.3-35.4
 • 36.2-37.4
 • 84-87
 • 88-91
 • 92-95
 • 96-99
 • 100-103
 • 104-107
 • 108-111
 • 113-116
 • 118-121
 • 33.1-34.3
 • 34.6-35.8
 • 36.2-37.4
 • 37.8-39
 • 39.4-40.6
 • 40.9-42.1
 • 42.5-43.7
 • 44.5-45.7
 • 46.5-47.6
 • 56-57
 • 56-57
 • 57-58
 • 58-59
 • 58-59
 • 59-60
 • 60-61
 • 60-61
 • 61-62
 • 21.9-22.3
 • 22.2-22.6
 • 22.4-22.8
 • 22.7-23.1
 • 22.9-23.3
 • 23.2-23.6
 • 23.4-23.8
 • 23.8-24.2
 • 24.1-24.5

Đo lường ra sao ?

A. Vòng Ngực
B. Vòng Eo
C. Vòng Mông
D. Chiều Dài Cánh Tay

Áo Sơ Mi Nữ

Bảng size

 • Kích Thước
 • Số Kích Cỡ
 • Vòng Ngực
 • Vòng Ngực
 • Vòng Eo
 • Vòng Eo
 • Vòng Mông
 • Vòng Mông
 • Chiều Dài Cánh Tay
 • Chiều Dài Cánh Tay
 • XS
 • S
 • S
 • M
 • M
 • L
 • L
 • XL
 • XL
 • 32
 • 34
 • 36
 • 38
 • 40
 • 42
 • 44
 • 46
 • 48
 • 76-79
 • 80-83
 • 84-87
 • 88-91
 • 92-95
 • 96-99
 • 100-103
 • 105-108
 • 110-113
 • 29.9-31.1
 • 31.5-32.7
 • 33.1-34.3
 • 34.6-35.8
 • 36.2-37.4
 • 37.8-39
 • 39.4-40.6
 • 41.3-42.5
 • 43.3-44.5
 • 58-61
 • 62-65
 • 66-69
 • 70-73
 • 74-77
 • 78-81
 • 82-85
 • 87-90
 • 92-95
 • 22.8-24
 • 24.4-25.6
 • 26-27.2
 • 27.6-28.7
 • 29.1-30.3
 • 30.7-31.9
 • 32.3-33.5
 • 34.3-35.4
 • 36.2-37.4
 • 84-87
 • 88-91
 • 92-95
 • 96-99
 • 100-103
 • 104-107
 • 108-111
 • 113-116
 • 118-121
 • 33.1-34.3
 • 34.6-35.8
 • 36.2-37.4
 • 37.8-39
 • 39.4-40.6
 • 40.9-42.1
 • 42.5-43.7
 • 44.5-45.7
 • 46.5-47.6
 • 56-57
 • 56-57
 • 57-58
 • 58-59
 • 58-59
 • 59-60
 • 60-61
 • 60-61
 • 61-62
 • 21.9-22.3
 • 22.2-22.6
 • 22.4-22.8
 • 22.7-23.1
 • 22.9-23.3
 • 23.2-23.6
 • 23.4-23.8
 • 23.8-24.2
 • 24.1-24.5

Đo lường ra sao ?

A. Vòng Ngực
B. Vòng Eo
C. Vòng Mông
D. Chiều Dài Cánh Tay

Giày Nữ

Bảng size

 • Kích Thước Theo UK
 • Số Kích Cỡ
 • Kích thước theo US
 • Chiều Dài Bàn Chân
 • Chiều Dài Bàn Chân
 • Lưu ý
 • 3
 • 3,5
 • 4
 • 4,5
 • 5
 • 5,5
 • 6
 • 6,5
 • 7
 • 7,5
 • 8
 • 8,5
 • 9
 • 35,5
 • 36
 • 37
 • 37,5
 • 38
 • 39
 • 39,5
 • 40
 • 40,5
 • 41
 • 42
 • 42,5
 • 43
 • 5
 • 5,5
 • 6
 • 6,5
 • 7
 • 7,5
 • 8
 • 8,5
 • 9
 • 9,5
 • 10
 • 10,5
 • 11
 • 220
 • 225
 • 229
 • 233
 • 237
 • 242
 • 246
 • 250
 • 254
 • 258
 • 262
 • 267
 • 271
 • 8,7
 • 8,8
 • 9
 • 9,2
 • 9,3
 • 9,5
 • 9,7
 • 9,8
 • 10
 • 10,2
 • 10,3
 • 10,5
 • 10,7
 • Khách hàng có bàn chân rộng nên cân nhắc tăng từ nửa đến 1 size.

Đo lường ra sao ?

A. Chiều Dài Bàn Chân

Liên Hệ Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng

082 208 6860

* Chi phí của một cuộc gọi địa phương, tùy thuộc vào nhà cung cấp của bạn

Đặt Hàng Trực Tuyến & Hoàn Trả

Liên hệ bộ phận CSKH để được hướng dẫn theo một trong các cách sau:

Tổng đài: 082 208 6860 (từ 09h00 đến 17h00 thứ 2 – thứ 6)

Email Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng (Offline + Online): cs@danhgia-5star.com

success error

Mật khẩu mới được cập nhật

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Đi đến giỏ hàng (0)
zalo-icon
Liên hệ với chúng tôi